SingUpAlertMessage

Simulator Screen Shot - iPhone 12 - 2022-04-03 at 21 31 32 Simulator Screen Shot - iPhone 12 - 2022-04-03 at 22 01 25 Kullanıcı kayıt girişlerinde ilk şifre ile ikinci şifre doğru olduğunda bir adet mesaj karşımıza çıkmaktadır. Simulator Screen Shot - iPhone 12 - 2022-04-03 at 21 35 14 Kullanıcı kayıt girişlerinde ilk şifre ile ikinci şifre yanlış olduğunda bir adet mesaj karşımıza çıkmaktadır. Simulator Screen Shot - iPhone 12 - 2022-04-03 at 21 35 31

GitHub

View Github