Sayı Tahmin Et(Guess the Number)

Uygulama, 1-100 arasında random olarak ürettiği sayıyı kullanıcıdan 6 hak ile istiyor. Kullanıcının girdiği değere göre girilen değerin arttırılıp ya da azaltmasını istiyor.

gifApp

GitHub

View Github