Mini Gakko

Uproszczony klient dla Gakko (webowy dziekanat PJATK/PJAIT/PJWSTK/PEJOT). Na pewno działa lepiej niż plan lekcji w safari.

100% swift, SPM ftw

Wygląd

Features

  • Uproszczony plan lekcji
  • Oceny
  • Przypomnienia
  • Integracja z systemem (widgety, Spotlight, Siri)

GitHub

View Github